Simex Elektro løser alt fra mindre serviceoppdrag til komplette sterk- og svakstrømsinstallasjoner. Vi har lang erfaring innen leveranser til offentlige bygg, næringsarealer, borettslag og industrianlegg.

Vi arbeider med det meste innen tradisjonell elkraft med vekt på:

  • Komplette installasjoner innen sterkstrøm og svakstrøm
  • Serviceavtaler for Internkontroll, brannalarmanlegg, adgangskontroll, termografering
  • Tele og data, spredenett, CAT/fiber
  • Brannvarsling, adgangskontroll, kameraovervåking
  • Bygningsautomasjon via Carlo Gavazzi
  • Annet vedlikehold og rehabilitering

24-timers vakttelefon: Simex Elektro tilbyr vaktordning tilgjengelig på telefon 24 timer i døgnet!